Saltar al contenido

Direcció

Lluis Forteza, director

Des de la fundació de l'Orfeó la direcció  ha estat a càrrec de Lluís Forteza.

Lluís Forteza (Palma de Mallorca, 1959) realitza estudis musicals amb Francesc Bonnín i de pedagogia musical amb el compositor Baltasar Bibiloni. S'interessa per la cultura musical popular i publica "Cançons i jocs populars de Mallorca" (1983) i "Cançons i jocs populars de les Illes Balears" (1993), a la vegada que imparteix cursos sobre el tema dedicats especialment a mestres i educadors. S'especialitza en direcció coral i des de 1980 dirigeix diversos cors juvenils i infantils.

En ocasions puntuals  l'Orfeó ha cantat sota la direcció de:

. Rolf Hansen-Müller.

. Wolfgang Lange.

. Robert Rainer.

. Josep Mª Moreno.

. Fernando Marina.

. Felipe Aguirre.

. Pep Alarcón.

. Antonio Manzanera.

. John Baird

. Francesc Bonnín

. Mario Errea

. Juan Miguel Romero Llopis